TEHRAN MEGA MALL
زیبو در گویش بوشهری به معنای زیبا بوده و سعی دارد تا به معنای واقعی زیبایی را در صنعت پوشاک تعریف کند.
44631785
ziboo@megamall.ir
ziboo in tehran megamall
ZIBOO
طبقه اول (F1)
مشاهده
تاریخچه و معرفی
درباره ZIBOO
ZIBOO
زیبو در گویش بوشهری به معنای زیبا بوده و سعی دارد تا به معنای واقعی زیبایی را در صنعت پوشاک تعریف کند.
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL