TEHRAN MEGA MALL
برگزاری جلسه مشترک شهردار منطقه پنج و سرپرست سازمان مشارکتهای و سرمایه گزاری شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت نگین آرای آسیا

کد خبر : 999

تاریخ : 1397/07/22

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع مگامال شهردار محترم منطقه پنج جناب آقای خسرو آبادی و سرپرست سازمان مشارکتهای و سرمایه گزاری شهرداری تهران جناب آقای نیازی به همراه معاونین و مدیران زیر مجموعه در مورخ 22 مهرماه 97 در جلسه ای به میزبانی شرکت نگین آرای آسیا (مالک و مجری مگامال) حاضر و ضمن بازدید از پروژه های در دست اجرا در خصوص موانع و مشکلات پیش رو و همچنین دغدغه های ساکنین شهرک اکباتان به گفتگو و تبادل نظر پرداختند . همچنین در خصوص تعیین و تکلیف فاز سه و فضای سبز پروژه مقرر گردید کارگروه ویژه با حضور نمایندگان طرفین تشکیل و تا رفع کلیه موارد فیمابین ادامه یابد .  همچنین با توجه به اهمیت فاز سوم پروژه شهردار محترم منطقه پنج قول مساعد مبنی بر تعیین و تکلیف طرح و ساخت این بخش از پروژه را ظرف هفته جاری دادند.

 

 

TEHRAN MEGA MALL