TEHRAN MEGA MALL
راه های دسترسی
Tehran Megamall
دسترسی آسان
از ویژگی های دیگر موقعیت مجتمع ، دسترسی آسان به بزرگراه های تهران است . در شمال و جنوب پروژه به ترتیب بزرگراه های تهران - کرج و جاده مخصوص و در شرق مجتمع بزرگراه شهید ستاری قرار دارد که از طریق این بزرگراه امکان دسترسی آسان به بزرگراه های حکیم ، همت و نیایش میسر می گردد . همینطور فاصله کوتاه مجتمع تا ایستگاه مترو تهران - کرج و از همه مهم-تر ایستگاه خط چهار مترو تهران که در مجاورت مجتمع احداث گردیده و دارای مسیر اختصاصی ورودی به طبقه همکف مجتمع می باشد .
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL